Sukces przedsiębiorstw zależy w dużym stopniu od jakości ich pracowników. Odpowiedni dobór pracowników i ich systematyczny rozwój mają znaczenie strategiczne. Instrumenty diagnostyczne takie jak assessment center czy development center skutecznie pomagają wyłonić pracowników z najwyższym potencjałem, wskazać ich mocne i słabe strony, dając w ten sposób podstawę do planowania ich dalszego, ukierunkowanego rozwoju.

Jak:

 • Analiza sytuacji obecnej, ustalenie celu badania AC/DC.
 • Opracowanie/przegląd/uzupełnienie profilu kompetencyjnego wraz ze wskaźnikami behawioralnymi AC/DC.
 • Opracowanie narzędzi do badania kompetencji (ćwiczenia, sytuacje/scenki, wywiady… ) AC/DC.
 • Planowanie i organizacja AC/DC.
 • Trening obserwatorów AC/DC.
 • Przeprowadzenie AC/DC.
 • Konferencja obserwatorów AC/DC.
 • Opracowanie ekspertyz DC.
 • Rozmowy feedbackowe DC.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju DC.

Korzyści dla Klienta:

 • Przejrzystość i jednolitość kryteriów oceny/awansu.
 • Poprawa skuteczności decyzji personalnych.
 • Uniknięcie nietrafionych kroków rozwojowych.
 • Efektywna analiza mocnych i słabych stron uczestników.
 • Motywujący charakter rozmów feedbackowych.
 • Konkretne kroki rozwojowe dla każdego uczestnika.

Nasza rola:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie assessmentu.
 • Przygotowanie asesorów wewnętrznych.
 • Opracowanie ekspertyz.
 • Przeprowadzenie rozmów feedbackowych.
 • Omówienie wyników ze Zleceniodawcą.
 • Wsparcie w budowaniu planów rozwoju dla całej grupy.