Zmiany stały się jedyną pewną rzeczą w dzisiejszych czasach. Fuzje, przejęcia firm, restrukturyzacje, proces ciągłego ulepszania, optymalizacje, itd. wciąż zmieniają obraz współczesnych przedsiębiorstw. Niewątpliwie największym wyzwaniem dzisiejszych czasów jest nauczyć się, w jaki sposób zarządzać i podtrzymywać proces zmian w swoich organizacjach i uczynić z niego stały element procesu doskonalenia i odnowy.

Jak:

 • Partycypacja, czyli angażowanie jak największej liczby osób w pracę nad zmianą, jest kluczem do naszego postępowania. Im więcej osób ma wpływ na jej kształt i przebieg, tym wyższy będzie stopień jej akceptacji i lepszy efekt.
 • Każdej zmianie towarzyszy strach i niepewność. Z tego względu bardzo ważna jest odpowiednio wczesna i rzetelna informacja o celach zmiany oraz danie szansy na pracę nad zmianą.
 • W procesach zmian stosujemy model Change House pomagający indywidualnie podchodzić do różnych grup pracowniczych jak i jednostek.
 • Praca nad zmianą obejmuje następujące fazy: ustalenie celów zmian, diagnoza aktualnej sytuacji, wybór odpowiednich technik zmiany, planowanie wdrażania zmian (aktywne włączenie pracowników w proces zmian), działanie pilotażowe, faktyczne wdrażanie, ocena i optymalizacja, kontynuacja.

Korzyści dla Klienta:

 • Skuteczne przeprowadzenie firmy przez zmianę.
 • Uniknięcie nieplanowanych kosztów przy nie profesjonalnym podejściu do zmiany.
 • Uzyskanie akceptacji pracowników do zmiany.
 • Zmiana sposobu myślenia kadry i pracowników.
 • Wykreowanie liderów zmian.

Nasza rola:

 • Opracowanie koncepcji procesu zmian.
 • Wsparcie w każdej z w/w faz procesu zmian.
 • Coaching „ambasadorów” zmian.