Nawet najbardziej ciekawe pomysły, dotyczące kształtu firmy w przyszłości, pozostaną jedynie pięknymi marzeniami w głowach jej menedżerów lub właścicieli, jeżeli nie zostaną sprecyzowane, jasno wyartykułowane i zakomunikowane pracownikom. Stąd powstała idea wizji i strategii. Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w przyszłości, a strategia to długoterminowy plan działania służący realizacji zdefiniowanej wizji.

Jak:

 • Praca nad definicją wizji odbywa się w formie warsztatów na poziomie zarządu. Podczas warsztatów dokonujemy analizy SWOT, przyglądamy się trendom w otoczeniu przedsiębiorstwa, analizujemy czynniki dotychczas wpływające na sukces, etc. Na tej podstawie stopniowo „odkrywamy” wizję.
 • Dla nas ważnym jest, aby praca nad wizją zawierała oprócz czysto rzeczowych również emocjonalne aspekty. Świadomie stosujemy niekonwencjonalne metody, aby docierać do emocji i tworzyć w ten sposób wizję, która zmotywuje pracowników.
 • Po sformułowaniu wizji rozpoczynamy pracę nad strategią firmy. Jej elementem jest zdefiniowanie obszarów strategicznych i celów długoterminowych. Cele te są podstawą do formułowania celów średnio- i krótkoterminowych. Na etapie formułowania strategii świadomie rozszerzamy krąg zaangażowanych osób. W ten sposób pozytywnie wpływamy na stopień akceptacji tworzonej strategii.
 • Decydującym elementem pracy nad wizją i strategią jest opracowanie dokładnej koncepcji dotyczącej komunikacji i wdrożenia wizji i strategii w przedsiębiorstwie. Wiele wizji i strategii żyje tylko na papierze. Aby temu zapobiec konieczne jest zaplanowanie konkretnych działań na różnych poziomach przedsiębiorstwa.

Korzyści dla Klienta:

 • Efektywna forma prac.
 • Zaangażowanie dużej grupy pracowników.
 • Wysoki stopień akceptacji wizji wśród kadry kierowniczej.
 • Dokładne zdefiniowanie kroków do realizacji wizji i strategii.Nasza rola:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących wizji i strategii.
 • Wsparcie przy formułowaniu wizji.
 • Dokumentacja wyników.
 • Opracowanie koncepcji komunikacji i wdrażania wizji w przedsiębiorstwie.
 • Wsparcie w implementacji wizji.

Zadowoleni klienci: