Na temat aktywacji i motywacji pracowników w procesach zmian napisano wiele książek, istnieje wiele teorii. Ich wadą jest długi czas realizacji, gdyż bazują one na kaskadowym modelu komunikacji. Ciekawą alternatywą są nowoczesne techniki konferencyjne dzięki którym szybko dociera się do pracowników i to nie tylko na poziomie racjonalnego myślenia lecz przede wszystkim na poziomie emocji, tak niezbędnych dla motywacji. Za pomocą takich metod konferencyjnych jak: Future Search, Real Time Strategic Change, Open Space Technology, Appreciative Inquiry Summit albo World Café można skutecznie i szybko planować i realizować zmiany.

Jak:

30 do 1000 osób pracuje w jednym pomieszczeniu, dzieli się na grupy, prowadzi dyskusję na różne tematy. Wszystko to odbywa się na podstawie dokładnie opracowanego planu i pod okiem doświadczonych moderatorów. W przeciągu dwóch do trzech dni powstaje np. wizja przyszłości, strategia firmy, plany akcji, grupa projektów, etc.

Korzyści dla Klienta:

  • Szansa dotarcia do dużej grupy pracowników w tym samym momencie.
  • Zaangażowanie w pracę nad zmianami, dowartościowanie pracowników, uwolnienie ich potencjału.
  • Uwzględnienie kreatywnego potencjał pracowników przy planowaniu i realizacji procesu zmian.
  • Wzmocnienie poczucia przynależności do firmy.

Nasza rola:

  • Wybór odpowiedniej metody w zależności od sytuacji firmy.
  • Opracowanie scenariusza konferencji.
  • Wsparcie w przygotowaniach.
  • Moderacja konferencji.
  • Zalecenia dalszych działań po konferencji.