Nasze podejście do rozwoju jest podejściem nie tyle „punktowym” co raczej wieloetapowym. Oznacza to, że realizujemy z naszymi Klientami nie tylko pojedyncze szkolenia, ale przede wszystkim wielomodułowe programy, gdzie konkretne treningi są elementem całościowej koncepcji rozwojowej. Ważnym dla nas jest, aby nasi uczestnicy nabywali potrzebne im, trwałe umiejętności. Przed rozpoczęciem programu rozwojowego badamy również potrzeby szkoleniowe, aby móc przygotować treningi pod kątem pożądanych, konkretnych umiejętności uczestników.

Jak:

 • Efektywna komunikacja w kierowaniu.
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami.
 • Style kierowania. Kierowanie indywidualne i sytuacyjne.
 • Motywowanie pracowników.
 • Przełożony jako coach.
 • Zarządzanie sobą i swoim czasem.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Techniki rozwiązywania problemów.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie Projektem (Hard Facts).
 • Zarządzanie Zespołem Projektowym (Soft Facts).
 • Orientacja na Klienta.
 • Negocjacje handlowe.
 • HR/IT jako Business Partner.

Korzyści dla Klienta:

 • Zbadanie potrzeb szkoleniowych.
 • Wysoka skuteczność treningów.
 • Interaktywna forma treningów.
 • Różnorodność metod treningowych.
 • Indywidualny plan rozwoju dla każdego uczestnika + „training on the job”.
 • Wsparcie przy wdrażaniu nowych kompetencji.
 • Wzmocnienie nabywanych umiejętności w formie 1-dniowego coachingu grupowego.

Nasza rola:

 • Zbadanie potrzeb szkoleniowych.
 • Zaprojektowanie programu „szytego na miarę”.
 • Przygotowanie materiałów.
 • Przeprowadzenie treningów.
 • Opracowanie materiałów poszkoleniowych.
 • Wydanie certyfikatów (na życzenie Klienta).