Jest ono popularnym instrumentem kierowniczym wspierającym managerów i pracowników w jasnym określaniu punktów ciężkości w obrębie swojego obszaru, w planowaniu koniecznych do ich realizacji kroków oraz w braniu aktywnego udziału w realizowaniu nadrzędnych celów przedsiębiorstwa. Z doświadczenia wiemy, że: wiele przedsiębiorstw boryka się ze niezadowalającą jakością celów, sam proces ustalania i uzgadniania celów pochłania wiele uwagi i energii, ustalane cele wspierają egoizmy obszarowe ponieważ brakuje ponadobszarowej harmonizacji celów, brakuje przełożenia celów przedsiębiorstwa na cele pracowników. Nasze bogate doświadczenie we wdrażaniu procesów zarządzania przez cele zapewnia optymalnie dobrze funkcjonujący system, który wyróżnia przejrzystość i aktywny dialog zainteresowanych.

Jak:

 • Kaskada warsztatów i coachingu począwszy od zarządu i bezpośrednio podlegających mu kierowników pierwszego stopnia. Na kolejnych warsztatach spotykają się kierownicy pierwszego szczebla z kierownikami drugiego szczebla, itd.
 • Podczas każdych warsztatów prezentowane są cele jednostki nadrzędnej. Na tej podstawie uczestnicy opracowują propozycję własnych celów. (Top down – bottom up).
 • Wynikiem poszczególnych warsztatów jest opracowanie indywidualnych celów dla każdego z uczestników.
 • Dalsze wsparcie przy ustalaniu i uzgadnianiu planów akcji, controllingu realizacji celów, oceny ich realizacji i ustalania premiowania.

Korzyści dla Klienta:

 • Szybkie i bardzo efektywne realizowanie procesu ustalania celów.
 • Dobra jakość celów.
 • Zapewnienie harmonizacji celów pomiędzy działami.
 • Skuteczne eliminowanie egoizmów działowych. Obszary widzą się raczej jako partnerzy w realizacji celów przedsiębiorstwa.
 • Wzmocnienie przedsiębiorczego myślenia, motywacji i inicjatywy własnej.
 • Tworzenie otwartej kultury przedsiębiorstwa.

Nasza rola:

 • Analiza funkcjonującego systemu lub też zaprojektowanie systemu zarządzania przez cele odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie i moderacja warsztatów dla poszczególnych szczebli hierarchicznych.
 • Coaching indywidualny dla kluczowych managerów.
 • Zapewnienie dobrej jakości formułowanych celów i w pełni funkcjonującego systemu.