Coaching jest najbardziej indywidualną i skuteczną formą rozwoju osobowościowego. Celem coachingu jest wzmocnienie Klienta, wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zmian.

Jak:

 • Nasza filozofia coachingu bazuje na przekonaniu, iż Klient posiada wszelkie potrzebne mu zasoby, wiedzę do przeprowadzenia zmiany. Stosując odpowiednie techniki, zadając odpowiednie pytania wydobywamy te ukryte zasoby na światło dzienne. Jesteśmy po to, aby pomagać uczyć się Klientowi, a nie po to by go uczyć.
 • Proces coachingu przebiega według 4 etapów: zawarcie kontraktu z Klientem, szkic celów procesu coachingu; diagnoza, określenie celów, wybór strategii działania; praca nad zmianą; zakończenie procesu i ewaluacja.
 • Czas trwania procesu coachingowego: 9 miesięcy – 2 lata.
 • W zależności od zdefiniowanych przez Klienta celów mówimy o coachingu indywidualnym bądź grupowym.
 • Do typowych dla coachingu grupowego celów należą budowanie zespołu, usystematyzowanie pracy grupy, podnoszenie efektywności, rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Specjalna formą coachingu grupowego jest coaching zespołów sterujących na poziomie zarządu.

Korzyści dla Klienta:

 • Skuteczny sposób wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze.
 • Rozwijanie i wzmacnianie osoby powoduje rozwój i wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa.
 • Zapewnia większą efektywność długoterminowych inwestycji w kapitał ludzki, jest wspaniałym sposobem na podtrzymanie i rozwój efektów treningów i szkoleń.
 • Usprawnia pracę zespołową.

Nasza rola:

 • Przeprowadzenie diagnozy sytuacji wyjściowej / analiza systemu Klienta.
 • Wybór odpowiedniej metody, formy interwencji – odpowiedzialność za proces.
 • Pobudzanie Klienta, sterowanie procesem refleksji, wyzwalanie potencjału.
 • Ewaluacja procesu.