Poznanie prawdziwej opinii pracowników n.t. przedsiębiorstwa i jego różnych obszarów funkcjonowania jak np. przepływ informacji, współpraca, styl zarządzania, produktywność, jakość, etc. jest bezcennym źródłem prawdziwych informacji dla kadry zarządzającej zarówno o mocnych stronach jak i słabościach organizacji. Daje świetną orientację, czego nie możemy zaniedbać przy planowaniu przyszłości przedsiębiorstwa. W konsekwencji pozwala na poprawę współpracy pomiędzy pracownikami, praktykowania przedsiębiorczego myślenia i lepszego współdziałania na wszystkich płaszczyznach, takich...

...jak:

 • Ankiety wśród pracowników (w formie: paper & pencil lub elektronicznej).
 • Wywiady z reprezentatywna grupą pracowników.
 • Reflecting Team (workshop).
 • Moderowane spotkania pogłębiające do interpretacji zdobytych informacji.

Korzyści dla Klienta:

 • Otrzymanie obiektywnego obrazu nastrojów i opinii swoich pracowników.
 • Wskazanie potrzeby wprowadzenia zmian.
 • Potwierdzenie lub zaprzeczenia własnym wyobrażeniom i przypuszczeniom.
 • Możliwość porównania / benchmarkingu poszczególnych działów.
 • Otrzymanie wskazówek od pracowników, co i jak zmienić.
 • Podniesienie pozycji i motywacji pracowników.
 • Uwzględnienie opinii w opracowaniu wizji i strategii firmy.

Nasza rola:

 • Opracowanie ankiety do badań.
 • Pre-Test (w przypadku ankiety).
 • Przeprowadzenie wywiadów z reprezentatywną grupą pracowników.
 • Analiza i opracowanie wyników ankiet i wywiadów.
 • Wsparcie przy komunikowaniu wyników.
 • Opracowanie raportu końcowego.
 • Moderowanie spotkań z pracownikami poszukujących przyczyn deficytów i środków zaradczych.