Doradztwo praktyczne, czyli warsztaty coachingowe są interesującą alternatywą dla klasycznych szkoleń. Konkretnie, krótko, efektywnie - tak można by najprościej opisać ideę praktycznego doradztwa.

Jak:

 • Maksymalna liczba uczestników: 8-10.
 • Czas trwania 1 dzień.
 • Każde szkolenie składa się z dwóch elementów: teorii (maksymalnie 2 godziny) i części praktycznej.
 • Podstawą do części praktycznej są prawdziwe, realne tematy zgłaszane przez uczestników szkolenia.
 • Punkt ciężkości leży na wypróbowywaniu poznawanych technik.
 • Tematy dopasowywane są do potrzeb uczestników.

Korzyści dla Klienta:

 • Łatwe przełożenie teorii na praktykę.
 • Bardzo efektywna forma treningów.
 • Promowanie idei uczenia się od siebie wzajemnie.
 • Elastyczne podejście moderatorów do potrzeb uczestników.
 • Duża aktywność i zaangażowanie uczestników.
 • Szybkie uczenie się samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Nasza rola:

 • Przygotowanie warsztatów.
 • Opracowanie materiałów dla uczestników.
 • Przeprowadzenie warsztatów.
 • Opracowanie protokołu.