Praca w formie warsztatów stała się standardową formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze podczas których grupa osób pracuje nad określonym tematem. Wiele warsztatów nie przynosi jednak zamierzonych efektów: uczestnikom brakuje dyscypliny w pracy nad zdefiniowanym celem, prowadzone są dyskusje nie na temat, rozmowy dominowane są przez kilka osób, reszta nie ma szans na dojście do głosu, brakuje przejrzystej struktury spotkania, brakuje czasu, ukryte konflikty utrudniają pracę nad celem. Czasem warto więc skorzystać z pomocy neutralnego moderatora, który usystematyzuje pracę grupy.

Jak:

 • Decydujące dla sukcesu warsztatów jest ich solidne przygotowanie. Bez jasno zdefiniowanego celu i warunków ramowych trudno o sukces!
 • Podczas warsztatów sterujemy procesem pracy grupy.
 • Dbamy o: efektywną pracę grupy nad celem, zaangażowanie wszystkich uczestników, dobrą atmosferę.
 • Interakcja, elastyczność, systematyczność, wizualizacja to elementy typowe dla naszej pracy.

Korzyści dla Klienta:

 • Efektywnie zrealizowany cel warsztatów.
 • Zadowoleni uczestnicy.
 • Jasność i konsensus.

Nasza rola:

 • Pomoc w zdefiniowaniu celu warsztatów.
 • Przygotowanie scenariusza spotkania.
 • Przygotowanie organizacyjne / logistyka.
 • Nadzorowanie przebiegu warsztatów, moderacja procesu pracy grupy, konieczne interwencje.
 • Wizualizacja wyników cząstkowych.
 • Dokumentacja wyniku końcowego.