Każda organizacja (firma, instytucja) posiada swoją specyfikę, osobowość i tożsamość, które składają się na jej kulturę. W każdej organizacji istnieje niepowtarzalna kultura, definiowana jako trwały zespół wartości, przekonań i założeń charakteryzujący tą organizację i jej członków. Wielu naukowców i praktyków uważa, że obecnie trwały sukces firm jest mniej związany z czynnikami rynkowymi, a bardziej z wartościami wyznawanymi przez pracowników. Trudno wskazać chociaż jedną firmę odnoszącą sukcesy i uważaną za lidera w swojej dziedzinie, która nie odznacza się wyraźną i rozpoznawalną kulturą. Naukowcy zajmujący się organizacjami przyznają, że kultura przedsiębiorstwa wywiera ogromny wpływ na jego funkcjonowanie i efektywność.

Jak:

 • Punktem wyjścia jest opisanie aktualnej kultury przedsiębiorstwa. Najchętniej pracujemy na tym etapie za pomocą wywiadów z reprezentatywną grupą pracowników. Wyniki te są podstawą do dalszych dyskusji podczas warsztatów z kadrą zarządzającą.
 • Następnym krokiem jest opisanie pożądanej kultury przedsiębiorstwa. Na tym etapie decydująca jest analiza wizji i strategii firmy oraz zastanowienie się w tym kontekście nad pytaniem: jakiego rodzaju kultura przedsiębiorstwa będzie wspierać realizację zamierzonych celów? Czyli jakiej kultury potrzebujemy? Tego typu dyskusję można prowadzić na każdym poziomie organizacji. Im więcej osób bierze w niej udział, tym wyższy stopień akceptacji dla opisywanej kultury.
 • Aby opisana kultura zaczęła funkcjonować, konieczne jest zaplanowanie konkretnych działań na każdym szczeblu organizacji. Proces „wdrażania” odbywa się top-down. Nasze doświadczenie pokazało, iż bez zmiany zachowania na poziomie zarządu trudno o jakąkolwiek zmianę na dalszych szczeblach firmy.
 • Inne możliwe interwencje w procesie kształtowania kultury to warsztaty dla kadry kierowniczej, warsztaty dla pracowników, coaching indywidualny i grupowy, etc.

Korzyści dla Klienta:

 • Efektywny proces zmiany kultury.
 • Intensywna praca nad pożądaną kulturą.
 • Trwała zmiana kultury przedsiębiorstwa.
 • Wysoki stopień akceptacji wśród pracowników.

Nasza rola:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów na temat aktualnej kultury przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie i moderacja warsztatów na temat pożądanej kultury.
 • Przygotowanie i moderacja warsztatów wdrażających kulturę na poszczególnych stopniach organizacji.
 • Coaching zarządu w procesie tworzenia kultury.

Zadowoleni klienci: